भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षण विषयक तरतूदी

 


भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षण विषयक तरतूदीकलम 21A : शिक्षणाचा हक्क

  •           २००२ च्या ८६ व्या घटनादुरूस्तीनुसार '६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत व                सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी राज्यांनी प्रयत्न करावेत' असा शिक्षणाचा मूलभूत                हक्क स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.
  •          १ एप्रिल २०१० : केंद्र सरकारने ६ ते १४ वयोगटातील बालकांसाठी शिक्षण हक्क कायदा लागू             केला.

 कलम २९ ( १ ) : 

                भारतातील pc कोणत्याही व्यक्ती वा  त्यांच्या समूहाला स्वतःची भाषा, लिपी आणि                           संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार.


कलम २९ (२) : 

                 राज्याच्या खर्चातून चालविल्या जाणाऱ्या  शैक्षणिक संस्थेस धर्म, वंश, जात, भाषा या किंवा                       अन्य कोणत्याही कारणांवरून कोणासही प्रवेश नाकारला जाणार नाही.कलम ३० : 

             अल्पसंख्याक समूहांचा शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क.

कलम ३० ( १ ) : 

             अल्पसंख्याक जातींना स्वेच्छेनुसार धर्म किंवा भाषा या आधारे शिक्षण संस्था चालविण्याचा                        अधिकार.

कलम ३० (२) : 

राज्यसंस्था एखाद्या शैक्षणिक संस्थेस सहाय्य करताना, ती संस्था धर्म किंवा भाषा या निकषांवर अल्पसंख्याकांच्या व्यवस्थापनाखाली आहे, या कारणावरून कोणताही प्रतिकूल भेदभाव करणार नाही.

Post a Comment

Previous Post Next Post